Klachtenreglement

Intersub streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een behandelaar u benadert.

Intersub vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen voor Intersub aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en aan andere cliënten te verbeteren.

Als u dit wenselijk vindt, kunt u onze interne klachtenfunctionaris, vragen om een gesprek aan te gaan. Hopelijk kan uw klacht naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dat toch niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris. Dit zullen wij voorleggen aan hun, deze zal dan contact met u opnemen.

Klachtenformulier