Actuele subsidies

Seed Capital

De Staat verstrekt via de Seed Capital-regeling een renteloze geldlening aan een investeringsfonds, met een maximale looptijd van 12 jaar. Minimaal 3 onafhankelijke aandeelhouders leggen (minimaal) hetzelfde bedrag in. Met het investeringsbudget investeert het fonds in technostarters die maximaal 7 jaar na de 1e commerciële verkoop actief zijn. De investering per onderneming bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3,5 miljoen.

Dankzij deze regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen.

Budget:

De regeling werkt volgens een tenderprincipe. We beoordelen en rangschikken alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend. De hoogst gerangschikte investeringsfondsen ontvangen een Seed Capital-lening, totdat het budget is uitgeput.Het budget voor de huidige tender is € 20 miljoen. De maximale lening per fonds is € 10 miljoen.

Voorwaarden:

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling. Om een fonds op te richten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zowel Nederlandse investeerders als buitenlandse investeerders kunnen gebruikmaken van de Seed Capital regeling.

Terugbetalen lening

Voor de lening geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de fondsen:

– Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.

– Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald.

– Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Wetten en regels

De Seed Capital regeling is onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling ook opengesteld voor fondsen die zich willen richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Raadpleeg de publicatie van de regeling in de Staatscourant (artikel 3.10 Seed capital technostarters).